Contact us

Contact us to describe your vision and we will make your dream come true.
You are welcome to visit our workshop in Riga or just get in touch with us online.

Phone +371 23202626
Email info@nelastrengegems.com
Address Blaumana street 34, Riga, LV-1011, Latvia


SIA Crafters ir noslēdzis 10.10.2016. līgumu Nr. SKV-L-2016/830 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.